dekarbonizácia HHO+X


Dekarbonizácia je proces, ktorý odstraňuje usadeniny karbónu z vnútorných častí spaľovacích motorov bez rozoberania jednotlivých častí. Usadeniny sa ukladajú na stenách spaľovacích priestorov, sviečkach a žhavičoch, piestoch, ventiloch a ich sedlách, EGR ventiloch, vstrekovačoch a výfukovom potrubí. Nahromadená vrstva usadenín pôsobí veľmi nepriaznivo na celý chod a životnosť motora. Prejavom je aj zvýšená dymivosť, klepanie motora, zvýšená spotreba a emisie motora, znížený výkon, zanášanie DPF filtra a mnoho iného. Iba u nás aplikujeme jedinečnú metódu dekarbonizácie motora špeciálnou zmesou vodíka a prvku X. Celý proces diagnostiky vozidla a dekarbonizácie trvá približne 60 až 120 minút.
výfukový systém
 
výfukový systém
dekarbonizáciou vyčistíme výfukový systém vozidla
spaľovací priestor
 
spaľovací priestor
dekarbonizáciou vyčistíme celý spaľovací priestor motora
sací systém
 
sací systém
dekarbonizáciou vyčistíme sací systém vozidla

preventívna dekarbonizácia


Je bežnou praxou dekarbonizovať motor preventívne, ako celkovú ochranu motora a jeho častí. Najvyšším štandardom je dekarbonizácia pri každej výmene oleja v pravidelných intervaloch. Z praxe však vieme, že účinná je aj dekarbonizácia v intervale každých cca. 40.000 km. Samozrejme vplýva na to množstvo faktorov, ako je kvalita oleja a pohonných hmôt, štýl a podmienky v akých je prevádzka vozidla a veľa ďalšieho. Dekarbonizácia Vám šetrí peniaze potrebné na výmenu drahých dielov ako sú turbo, EGR, vstrekovače a iné.